Witamy w

moje biuro

Witamy w

Zakup nieruchomości dokonany przez cudzoziemca jest w Polsce jeszcze bardziej regulowany prawnie niż transakcja finalizowana przez obywatela naszego kraju. Osoba pochodząca z zagranicy musi bowiem dopełnić dodatkowych formalności.

Wśród nich zachodzi konieczność uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Ile trwa oczekiwanie na jego otrzymanie? Jakie dokumenty są niezbędne, aby je zdobyć?

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – ile trwa jego uzyskanie?

Postępowanie w celu uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może trwać około 6 miesięcy. Jest to czas uwzględniający okres dwóch miesięcy, w którym organ, do którego zgłasza się obcokrajowiec, powinien rozpatrzyć wniosek. Co istotne, podana wartość nie obejmuje czasu potrzebnego na określone czynności, takie jak przygotowanie opinii innych instytucji czy ewentualne opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych.

Ważne jest, aby wniosek był kompletny i pozbawiony braków, aby przyspieszyć proces. Uzyskanie zezwolenia stanowi bowiem kluczowy czynnik dla ważności nabycia nieruchomości. Bez zezwolenia sfinalizowana transakcja jest nieważna.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – jakie dokumenty trzeba przedłożyć?

Aby otworzyć sobie możliwość nabycia nieruchomości w sytuacji, gdy dana osoba nie posiada polskiego obywatelstwa, należy skompletować pewne dokumenty. Wśród nich wymienia się:

Do wniosku należy dołączyć również dokumenty dotyczące nieruchomości, takie jak odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów i budynków, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także oświadczenie zbywcy deklarujące wolę zbycia nieruchomości.

Ważne jest, aby te dokumenty zostały przedłożone w oryginalnej formie lub jako kopie poświadczone w zakresie zgodności z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego reprezentującego cudzoziemca.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – wsparcie doświadczonych fachowców

Nasi doświadczeni eksperci posiadają wiedzę na temat wymagań i procedur związanych z nabyciem nieruchomości przez cudzoziemców. Przygotujemy kompletną dokumentację oraz pomożemy w wypełnieniu wniosku o zezwolenie.

Nasze biuro śledzi również wszelkie zmiany w przepisach dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, aby zapewnić klientom aktualne i rzetelne doradztwo.

Jako biuro wirtualne jesteśmy gotowi udzielić wsparcia i doradztwa na każdym etapie współpracy, aby klient mógł zrealizować swoje plany nabycia nieruchomości w Polsce.