Witamy w

moje biuro

Witamy w

Każdy cudzoziemiec, który pragnie pracować na terenie Rzeczypospolitej Polski, musi zalegalizować swoją pracę oraz pobyt w granicach państwa. Bardzo ważne jest to, że legalizacja ta wiąże się z konkretnym pracodawcą. Co to oznacza dla pracownika? Oznacza to, że legalizacja pracy nie jest zjawiskiem występującym abstrakcyjnie, poprzez dopuszczenie cudzoziemca do polskiego rynku pracy. Legalizacja jest więc przypisana do miejsca pracy u konkretnego pracodawcy. Jak więc poprawnie zalegalizować taką pracę?

Legalizacja pracy cudzoziemców — oświadczenie

Część cudzoziemców korzysta z tzw. procedury uproszczonej, polegającej na zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Do grup uprzywilejowanych należą obywatele takich państw, jak Republika Armenii, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina. Bez względu na to, u ilu pracodawców pracował cudzoziemiec, oświadczenie o wykonywaniu powierzonej pracy jest wydawane na okres 2 lat.

Z pewnością największą wadą takiego rozwiązania jest fakt, że okres zatrudnienia na podstawie procedury uproszczonej jest stosunkowo krótki. Z drugiej strony obywatele tych krajów mogą również starać się o zwykłe zezwolenia na pracę, ale oświadczenia na pracę (tj. ta procedura uproszczona) otrzymają w około 2 tygodnie, a urząd nie wymaga wielu formalności.

Legalizacja pracy cudzoziemców — zezwolenie na pracę

Cudzoziemiec może także wykonywać w Polsce pracę na podstawie zezwolenia o pracę. Dzięki temu może też ubiegać się o otrzymanie wizy w swoim kraju, co z kolei ułatwia otrzymanie karty pobytu. Jeżeli cudzoziemiec posiada zezwolenie na pracę wydane u pracodawcy X, nie może na tej podstawie wykonywać pracy u pracodawcy Y. Jeżeli chciałby on wykonywać swoją pracę na nowych warunkach, w tym także na innym stanowisku, w niektórych przypadkach będzie musiał starać się o nowe zezwolenie na pracę.

Legalizacja pracy cudzoziemców — jak to zrobić?

Aby zatrudnić w firmie cudzoziemca, konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów oraz kwestii formalnych. Nie da się jednak ukryć, że takie rozwiązanie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w naszym kraju. Należy pamiętać, że pracodawca musi pamiętać o wszelkich niezbędnych dokumentach. Tylko wtedy cudzoziemiec może legalnie wykonywać pracę na terenie Polski.