Witamy w

moje biuro

Witamy w

Każdy przedsiębiorca, który oferuje usługi transportowe, poza odpowiednią flotą pojazdów, wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami potrzebuje jeszcze wymaganych uprawnień. Mowa tutaj o wszelkich pozwoleniach, a co najważniejsze – licencji transportowej. Ten dokument jest kluczowy w kontekście działalności gospodarczej obejmującej różnego rodzaju transport drogowy.

W poniższym wpisie wyjaśniamy dokładnie, czym jest licencja transportowa, kto i kiedy musi ją mieć, a także, w jaki sposób ją uzyskać. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Licencja transportowa – czym jest?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, licencja transportowa jest dokumentem, który upoważnia jej posiadacza do wykonywania zarobkowego transportu drogowego na terenie Polski lub na arenie międzynarodowej (zależnie od wybranej licencji). To w niej zawarte są wszystkie dane przedsiębiorcy, a także określone rodzaje realizowanych przez niego przewozów.

Licencja transportowa jest dokumentem obowiązkowym dla każdej firmy transportowej i nie ma możliwości ominięcia tej zasady. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi z zakresu przewozu bez posiadania go, robi to nielegalnie. Natomiast w przypadku kontroli oraz udowodnienia, że właściciel firmy nie zdobył uprawnień, będą go czekać bardzo rozległe konsekwencje prawne i finansowe. Warto zaznaczyć, że krajowa licencja transportowa nie stanowi podstawy do uzyskania pozwolenia na prowadzenie transportu międzynarodowego.

Jak uzyskać licencję transportową?

Pytanie o to, jak uzyskać licencję transportową (krajową), pojawia się bardzo często wśród osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług z zakresu transportu. Pierwszym krokiem do zdobycia takich uprawnień jest oczywiście posiadanie kompletu wymaganych dokumentów. Są nimi: zaświadczenie o niekaralności, kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby mającej zarządzać transportem, a także wszelkie dokumenty, na podstawie których można potwierdzić zdolności finansowe przedsiębiorstwa (w przypadku krajowej licencji, wymóg sytuacji finansowej wynosi 50.000 EUR). Za ten ostatni mogą posłużyć m.in. gwarancja bankowa, ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej lub roczne sprawozdanie finansowe przygotowane i zatwierdzone przez księgową.

Wspomniane dokumenty składa się wraz z odpowiednim wnioskiem w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego – osobiście, drogą pocztową lub internetową. Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia wszystkich opłat oraz wykaz pojazdów.

Kto musi mieć licencję transportową?

Tak jak już zostało wspomniane – licencję transportową muszą posiadać wszyscy przedsiębiorcy, którzy oferują usługi transportowe z użyciem pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony lub busów do 2,5 i 3,5t. Obowiązek uzyskania tego dokumentu nie dotyczy natomiast osób realizujących transporty samochodami o DMC poniżej 2,5 tony, a także tych wykonujących przewozy na potrzeby własne – na przykład wewnętrzny transport między oddziałami firmy. Wówczas korzysta się ze specjalnego zaświadczenia.